Friday, October 7, 2011

น้ำแข็งแห้ง บนดาวอังคารเดือด (The polar is boiling)


น้ำแข็งแห้งเดือด

ภาพที่เห็นนี้ คือ สิ่งที่เหลืออยู่หลังจาก น้ำแข็งแห้งที่ขั้่วโลกใต้ของดาวอังคาร ระเหย ไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Carbon Dioxide) ทุกๆฤดูร้อนของดาวอังคาร

รายละเอียด
  • ภาพที่เห็นนี้คือ หลุมที่เหลือจากการที่น้ำแข็งแห้ง ระเหิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ
  • โดยขั้นโลกของดาวอังคารมีอุณหภูมิต่ำกว่า -143 องศาเซลเซียส จึงทำให้เกิดเป็น ผืนน้ำแข็งแห้งขนาดใหญ่ ใน ฤดูหนาว
  • แต่ถึงจะเป็นในฤดูร้อน ก็ยังมีอุณภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำ แต่ ก็มากเพียงพอจะทำให้น้ำแข็งแห้งระเหิดกลายเป็นไอ เหลือไว้เพียงหลุมที่มีขอบเป็นวงสีเหลืองทอง
  • นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบส่วนผสมทางเคมีของ ดินสีเหลืองทองว่าประกอบไปด้วยอะไร
  • ภาพทีเห็นนี้ถ่ายโดยกล้องโทรทรรศน์ HiRise ที่กำลังถ่ายภาพแผนที่พื้นผิวดาวอังคารเหนือวงโคจรของดาวอังคาร 300 km


ที่มา www.dailymail.co.uk


  Submit Site Story
Blog Backlink
blog backlink | seo | pagerank | Submit

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment